CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementing An Open Access Policy At Chalmers University Of Technology

Jonas Gilbert (Chalmers bibliotek) ; Maria Kinger (Chalmers bibliotek) ; Lars Kullman (Chalmers bibliotek)
Proceedings of the IATUL Conferences (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-05-29. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 177626

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Biblioteks- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur