CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dubbel energivinst med alger som biobränsle

Viktor Andersson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Sarah Broberg ; Roman Hackl (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Energimagasinet 1/2013, (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Idag kan produktionen av biobränsle påverka livsmedelsförsörjningen negativt. Istället för att biobränsleproduktion ska konkurrera med produktion av livsmedel kan en hittills outnyttjad resurs - kommunalt avloppsvatten - användas för produktion av alger som i sin tur kan användas till biogas och biodiesel. Ny forskning visar på denna potential.

Nyckelord: Mikroalger, Biobränsle, Avloppsvatten, ProcessintegrationDenna post skapades 2013-05-29.
CPL Pubid: 177615

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Processkemi
Energisystem
Bioenergi

Chalmers infrastruktur