CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow past a rotating finite length cylinder: numerical and experimental study

Wei Zhang (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Maxim Golubev (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
51st AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition AIAA 2013-0987, p. 1-10. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 177597

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik
Farkostteknik
Strömningsmekanik och akustik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur