CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Lévy's plate solution

Bengt Åkesson (Institutionen för byggnadsstatik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1966. ISBN: 99-0512550-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177575

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsstatik (1949-1984)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 52