CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maser inversion in Cr-TiO and paramagnetic relaxation through crystal field and exchange-coupled cluster processes

K. Sigfrid Yngvesson (Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1968. ISBN: 99-0024461-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi (1963-1986)

Ämnesområden

Fysik
Magnetism

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 78