CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear phenomena in klystrons and travelling wave tubes

Sven Wallander (Institutionen för elektronfysik II - Vakuum-, gas- och mikrovågselektronfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1969. ISBN: 99-0541506-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177565

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronfysik II - Vakuum-, gas- och mikrovågselektronfysik (1963-1984)

Ämnesområden

Fysik
Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 81