CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental and theoretical studies of reactivity coefficients of importance for fast reactor safety

L. Ingmar Tirén (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1968. ISBN: 99-0521392-9.
[Doktorsavhandling]

Författaren verksam vid Aktiebolaget Atomenergi.Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 177564

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Fysik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 81