CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the electrical properties of irradiated and quenched germanium crystals

Gösta Swenson (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1968. ISBN: 99-0024457-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177559

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 77