CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plastic deformation and fracture in twophase materials : A continuum mechanics approach

Bengt Sundström (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0081339-1.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 137