CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of the unitary representations of some space-time transformation groups

Staffan Ström (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. ISBN: 99-0513655-x.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 62