CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxalic acid

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World Podcast, Chemistry in its element (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

This week, we head to France and discover a compound which affected the health of a very well-known commanderDenna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 177546

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur