CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanics of the human intervertebral disk

Lars Sonnerup (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0572394-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Medicinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 142