CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The hemicellulose in the sulfate pulping process

Rune Simonson (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1971. ISBN: 99-0544202-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177541

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 134