CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperature and moisture dependent changes in load deformation and wrinkling properties of wool

Roshan L. Shishoo (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0094257-4.
[Doktorsavhandling]

Författaren verksam vid Svenska textilforskningsinstitutet. Author affiliated to Swedish Institute for Textile Research.Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 177539

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 134