CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transfer of triplet state energy in fluid solutions

Kjell Sandros (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0572383-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 140