CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partially observed Markov chains and point processes

Mats Rudemo (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. ISBN: 99-0074739-9.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: probability theory


Författaren verksam vid Försvarets forskningsanstalt (FOA). Author affiliated to the Research Institute of National Defence, StockholmDenna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 177532

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 124