CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of pion production and pion scattering reactions on nuclei

Jan Rohlin (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. ISBN: 99-0069990-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-05-31.
CPL Pubid: 177530

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 127