CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phonons in some alkali halides investigated by neutron spectrometry

Gerhard Raunio (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 99-0024588-1.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177528

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 94