CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of loadbearing walls in multistorey buildings : stresses and displacements calculated by a continuum method

Hans Petersson (Institutionen för byggnadsteknik, byggnadsakustik och byggnadskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0572399-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknik, byggnadsakustik och byggnadskonstruktion (1965-1978)

Ämnesområden

Byggproduktion
Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 144