CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical investigation on the dynamics of cavitation bubble growth

Teoretisk undersökning av kavitationsbubblors tillväxt

Bror Persson (Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0096267-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 177521

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära (1957-1989)

Ämnesområden

Fysik
Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 133