CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat flow and vibrations in thin-walled structures with temperature-dependent material properties

Ulf Olsson (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1971. ISBN: 99-0018679-6.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-05-31.
CPL Pubid: 177519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 112