CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transtorakal impedans, med särskild hänsyn till det nyfödda barnet : tekniska aspekter

Torsten Olsson (Institutionen för tillämpad elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 99-0005958-1.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 177517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)

Ämnesområden

Medicinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 107