CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On hydrodynamic lubrication : with special reference to nonstationary cavitation

Karl-Olof Olsson (Institutionen för maskinelement)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0572395-1.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 177515

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinelement (1965-1988)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 143