CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of crash stop tests with single screw ships

Ralph Å. Norrby (Institutionen för skeppshydromekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1972. ISBN: 99-0029010-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 177513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Maskinteknik
Havs- och vattendragsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 119