CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method to predict long-term distributions of waves and wave-induced motions and loads on ships and other floating structures

Nils Nordenström (Institutionen för skeppsbyggnadsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. ISBN: 99-0082793-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 177512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppsbyggnadsteknik (1970-1984)

Ämnesområden

Havs- och vattendragsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 125