CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field-ion and electron microscope studies of lattice defects in tungsten and gold

Hans Nordén (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1969. ISBN: 99-0541504-1.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177498

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik
Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 1932