CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical and photoemission investigations of metals and metal alloys

Per-Olof Nilsson (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 99-0021633-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177491

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 96