CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contributions to the theory of traveling wave tubes

B. Olle Nilsson (Institutionen för elektronfysik II - Vakuum-, gas- och mikrovågselektronfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. ISBN: 99-0521387-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177490

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronfysik II - Vakuum-, gas- och mikrovågselektronfysik (1963-1984)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 72