CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unified theory of transport properties of an anharmonic crystal

Göran Niklasson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 99-0021634-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177488

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik (1900-2005)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 97