CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On efficiencies of mechanical coplanar shaft power transmissions Mart Mägi

Mart Mägi (Institutionen för maskinelement)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0090568-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinelement (1965-1988)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 146