CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studier rörande kinoners, kinolers och kinonmetiders bildning och reaktioner

Rune Magnusson (Institutionen för organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. ISBN: 99-0513642-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 60