CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some basic problems in percussive rock destruction

Bengt Lundberg (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1971. ISBN: 99-0029002-x.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 177479

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Geofysisk teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 115