CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contributions to the interpretation of myoelectric power spectra

Lars Lindström (Institutionen för tillämpad elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0587880-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 150