CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of complex equilibria in molten salts and aqueous solutions by radioactive tracer distribution methods

Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1969. ISBN: 99-0005987-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 93