CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiative heat transfer calculations in real gases

Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0078462-6.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 177475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 136