CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobility and diffusion mechanism of argon atoms in single-crystal calcium fluoride

Sven T. Lagerwall (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1966. ISBN: 99-0512558-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28. Senast ändrad 2014-08-22.
CPL Pubid: 177474

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik
Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 53