CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rutile traveling-wave maser systems for the frequency range 1.3-6.2 GHz and radio astronomy applications

Erik L. Kollberg (Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 99-0006019-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi (1963-1986)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 104