CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photon geometry, internal coordinates and higher symmetries for elementary particles

Arne Kihlberg (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1966. ISBN: 99-0513629-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik
Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 54