CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stiffness properties of reinforced concrete beams in combined torsion, bending and shear

Inge Karlsson (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. ISBN: 99-0082830-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-28.
CPL Pubid: 177471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Materialteknik
Kompositmaterial och -teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 126


Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad 73:1