CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-phase materials : mechanical properties and structure control

Birger Karlsson (Institutionen för konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0079579-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2013-05-28.
CPL Pubid: 177454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsmaterial (1963-1980)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 149