CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods for long term acquisition of myoelectric signals

Roland Kadefors (Institutionen för tillämpad elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0572389-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 141