CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some studies of thermal and epithermal neutron spectra in heterogeneous systems

Erik Johansson (Institutionen för reaktorfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. ISBN: 99-0513636-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2013-06-04.
CPL Pubid: 177449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 58