CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enantioselective Cyclization of Photochromic Dithienylethenes Bound to DNA

T. C. S. Pace ; Vilhelm Müller (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Shiming Li (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Joakim Andréasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Angewandte Chemie International Edition (1433-7851). Vol. 52 (2013), 16, p. 4393-4396.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: DNA, enantioselectivity, heterocycles, photochromism, supramolecular chemistryDenna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 177447

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur