CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critique and development of some chemical engineering calculation methods

Åke Jernqvist (Institutionen för kemisk apparatteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. ISBN: 99-0593223-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparatteknik (1945-1981)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 69