CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensor selection in magnetic tracking based on convex optimisation

Oskar Talcoth (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 49 (2013), 1, p. 15-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The performance of a magnetic tracking system is substantially influenced by the positions of its sensors. To optimise these sensor positions, exploited is a performance metric based on the Fisher information matrix and a convex relaxation of sensor selection problem. Optimised sensor positions are presented for a magnetic tracking system with a planar sensor array and a measurement domain consisting of one point.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2013-12-17.
CPL Pubid: 177444

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Electromagnetic Modeling and Sensitivity-Based Optimization of Medical Devices