CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bearing walls balanced by floors

Alf Jergling (Institutionen för byggnadsteknik, byggnadsakustik och byggnadskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. ISBN: 99-0083478-x.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknik, byggnadsakustik och byggnadskonstruktion (1965-1978)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 131