CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The structural characteristics of refractory materials : a detailed study of some commercial grades

Ingvar Idrestedt (Institutionen för oorganisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1971. ISBN: 99-0025563-1.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2013-05-31.
CPL Pubid: 177442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 113