CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Galactic and extra-galactic radio astronomical studies

Bertil Höglund (Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. ISBN: 99-0587935-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi (1963-1986)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 70