CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization Of Spontaneously Bonded Hydrophobic Silicon Surfaces

Karin Ljungberg ; Anders Soderbarg ; Stefan Bengtsson (Institutionen för fasta tillståndets elektronik) ; Anders Jauhiainen (Institutionen för fasta tillståndets elektronik)
Journal Of The Electrochemical Society Vol. 141 (1994), 2, p. 562-566.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17744

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fasta tillståndets elektronik (1985-1998)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur