CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of methods for calculating effective neutron cross sections in the resonance region for use with fast reactors

Hans Häggblom (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1969. ISBN: 99-0024482-6.
[Doktorsavhandling]

Författaren verksam vid Aktiebolaget Atomenergi.Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 177439

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Fysik
Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 85